fbpx

Képviseli: Bécsiné Mertl Eszter

Weboldal: www.anyamuvek.hu

Székhely: 7093 Jois Bahnstraße 21.

Adószám: AT U73206639

E-mail: eszter@anyamuvek.hu

Telefonszám: 06-20-517-3416, +43 664 573 1734

Milyen adatkezeléseket végzünk tevékenységünk keretében?

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a pont

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

Az ügyleti megbízások teljesítését követően számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei:

A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

Természetes személy Felhasználóink nevét és lakcímét (egyéni vállalkozó esetében székhelyét) az ügyleti megbízás teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása céljából kezeljük.

 A személyes adatok tárolásának módja

Papír alapon és elektronikus formában egyaránt.

Milyen jogai vannak a Felhasználóknak?

Felhasználónk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

  • Helyesbítéshez való jog

Felhasználónk kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  • Törléshez való jog

Felhasználónk kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükségünk, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

Sütik

Mi az a süti?

A süti betűből és számokból áll, melyet a weboldal a böngészőnek küld, hogy egyes beállításokat elmentsenek, megkönnyítve ezzel a weboldal használatát és statisztikai információkat gyűjtsenek a látogatóktól. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat vagy adatokat és nem képesek a látogató azonosítására. Néhány süti a weboldal bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépeden.

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk.

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén: